Fade BG WH.png

LEARN AS ARCHITECTS, SHOOT AS PHOTOGRAPHERS

คอร์ส All About Perspective เป็นคอร์สที่จะสอนให้ช่างภาพที่มีพื้นฐานทางการถ่ายภาพอยู่แล้ว ได้ต่อยอดทักษะการมองเส้นสายของสถาปัตยกรรม เข้าใจความแตกต่างของมุมมองเมื่อใช้เลนส์ในแต่ละระยะ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับแนวทางการถ่ายภาพของตน

 

เรียนรู้ความเข้าใจในแบบของสถาปนิก ตั้งแต่เนื้อหาขั้นพื้นฐานของเส้น Perspective ในแบบที่นักเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เรียนมา จนนำมาประยุกต์เข้ากับภาพถ่าย การตั้งค่าถ่ายภาพ การปรับแต่งในโปรแกรมเพื่อให้ได้มิติภาพที่ตรง ตลอดจนพื้นฐานการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม เพื่อให้เข้าใจแนวคิด และการเตรียมตัวก่อนเข้าถ่ายภาพ

 

ผู้เข้าเรียนควรมีพื้นฐานเบื้องต้นของการถ่ายภาพมาแล้ว และมีพื้นฐานการใช้งาน Adobe Photoshop CC มาก่อน

All About Perspective Logo.png

FOUR GENERATIONS, SINCE 2017

KEEP IMPROVING, FOR THE BEST LEARNING EXPERIENCES

ตั้งแต่ Generation ที่ 1 เป็นต้นมา เราได้เก็บฟีตแบคที่ได้ เสียงตอบรับจากผู้เข้าเรียน นำมาพัฒนาเพื่อให้เนื้อหาใน Generation ถัดไปดียิ่งขึ้นเสมอมา ตั้งแต่เพิ่มเนื้อหา เวิร์คชอป การสาธิต รวมไปถึงแบบฝึกหัด การบ้านต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ที่เข้าเรียนกับเรา จะได้รับความรู้ ประสบการณ์ที่ดีที่สุด และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

16 HOURS INTENSIVE, EXTENDED and MORE SESSIONS

ตั้งแต่ Generation 3 เป็นต้นมา เราได้เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ที่เข้าเรียน มาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ให้มีเนื้อหาตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยได้เพิ่มในส่วนของการทดลองถ่ายภาพจริง (Workshop) ให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้ในชั้นเรียนมาทดลองจริงได้ รวมถึงเพิ่มเนื้อหา การเตรียมตัวสำหรับถ่ายภาพสถาปัตยกรรม (Intro to Architectural Photography) เข้ามาอีกด้วย 

 

เตรียมตัวรับความเต็มอิ่มของเนื้อหาตลอด 16 ชม. เต็ม ตั้งแต่พื้นฐานของ Perspective ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ ทดลองถ่ายภาพจริง ด้วยเลนส์มุมกว้างของตนเอง โดยเราจะได้เรียนการถ่ายภาพและปรับแต่งภาพให้ได้ความตรงตามหลัก Perspective โดยไม่จำเป็นต้องใช้เลนส์เฉพาะทางอย่าง Perspective Control Lens ใดๆ

1/1
1/1

EXAMPLE, EXERCISE, AND MORE

เต็มอิ่มด้วยตัวอย่างไฟล์เพื่อให้คุณได้เข้าใจธรรมชาติของไฟล์ การปรับแต่ง การรับมือกับภาพในรูปแบบต่างๆ เข้าใจความแตกต่างของ Distortion จากเลนส์และจากมิติภาพ หรือการดัดภาพจาก 1 Point / 2 Point Perspective ทดลองต่อภาพแบบ Panorama และ HDR Panorama ตลอดจนการ Retouch ภาพที่ต้องอาศัยความรู้จาก Perspective

sc1.jpg

MAKE IT WIDER

เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพด้วยเลนส์มุมกว้างทั่วไปของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และได้ภาพที่มิติตรง กว้างกว่าที่เคย แม้ไม่มีเลนส์เฉพาะทางอย่าง Perspective Control Lens เข้าใจขีดจำกัดของโปรแกรม ในการต่อพาโนรามา และหลักการในการถ่ายภาพเพื่อนำมารวมในภายหลัง หลังจากนี้ โลกของคุณจะกว้างขึ้นไปอีกระดับ

All About 4.jpg

FROM HOME AVAILABLE

ใน Generation ที่ 4 เนื่องจากตรงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทำให้เนื้อหาปรับเปลี่ยนเป็น Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ซึ่งเนื้อหาแบบฝึกหัดและการบ้านได้ปรับเปลี่ยนทั้งหมดเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบ Online ทำให้เราได้เพิ่ม 'From Home' มาเป็นอีกหนึ่งช่องทางแก่ผู้เข้าเรียน ซึ่งสามารถรวมกลุ่มแล้วสมัครเข้าเรียนเป็น Private Course ได้เช่นกัน

SHOT by OUR STUDENTS

ผลงานจากผู้เข้าเรียน Generation 4 (FOURM HOME) เนื่องจากเป็นการเรียน Online ทำให้โจทย์ที่ได้รับนั้นสร้างความหลากหลายให้กับภาพที่ส่งมาเป็นอย่างมาก ภาพทั้งหมดตรงนี้ถ่ายหลังจากผู้เข้าเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาเบื้องต้นของ Perspective การปรับแต่งเส้นเบื้องต้นเสร็จสิ้นในวันที่ 1 จากนั้นจึงแยกย้ายกันถ่ายภาพเพื่อมาส่งงานในเช้าวันถัดไป 

21273031_1439556449473182_75073706686410

Bhuminan Piyathasanan

GEN #1

คอร์สการสอนถ่ายภาพ และแต่งภาพ Cityscape & Interior ที่มากคุณภาพ แม้ไม่มีพื้นฐานการถ่ายภาพแนวนี้ก็เข้าร่วมเรียนได้อย่างง่ายๆ คุณซาน ถ่ายทอดเนื้อหาที่ยากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เข้าใจ และนำไปใช้ต่อได้จริง หลังจากเข้าร่วม Workshop นี้ ผมมีความมั่นใจในการถ่ายภาพแนวนี้มากขึ้นครับ

BoomTharis 2020 Square - Tharis Toranavi

Tharis

Toranavikrai

GEN #1

คอร์สนี้เป็นการปูพื้นฐานที่ดีมากๆของคนที่จะเริ่มหัดถ่ายรูปแนวสถาปัตยกรรม, อินทีเรียดีไซน์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้เรียนด้านนี้มา) ทำให้เข้าใจหลักการเบื้องต้นของ Perspective และเริ่มที่จะจับจุดได้ว่าการถ่ายรูปสถาปัตยกรรมมันต้องเริ่มจากตรงไหน ต้องหา “มุม” แบบไหนที่จะทำให้ได้ภาพที่น่าสนใจ

น้องซานอธิบายได้ดี เข้าใจง่าย ใครที่อยากได้คำแนะนำจากมืออาชีพ คิดว่าจะได้ความรู้ที่มีประโยชน์กลับไปอย่างแน่นอนครับ

Screen Shot 2020-06-22 at 22.02.58.jpg

Amarate

Tansawet

GEN #2

เป็นคอร์สที่ทำให้เข้าใจเรื่อง Perspective ดีขึ้นเป็นอย่างมาก...หลังจากผ่านคอร์สนี้ คุณแทบจะไม่อยากให้รูปของคุณตีฟไม่ตรงอีกต่อไป!!!!

46814818_2046496232055165_77719602609101

Piyawit Thamphanit

GEN #4

สำหรับผมถือว่าได้ทั้งมุมมองและความรู้ใหม่ๆเยอะมากๆ ได้รู้ถึงวิธีการดู Perspective แบบสถาปัต จริงๆ มีเทคนิคการทำภาพใหม่ๆ ทั้งเรื่องของการทำ Perspective Panorama, Retouch, การดูหน้างาน การเตรียมตัวก่อนถ่ายจริง ก่อนเรียนส่วนตัวอยากจะถ่ายภาพแบบนี้เป็นอาชีพเสริม มาเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ และหลักการที่ถูกต้อง หวังว่าคอร์สดีๆจะมีต่อไปและอยากให้มีคอร์สที่อาจจะมีมุมมอง หรือความรู้อื่นๆเพิ่มเติมอีกครับ

62023150_2769436066417347_50497715487480

Tanapat Patiwejwong

GEN #4

เป็นคอร์สที่ทำให้เห็นมุมมองเกี่ยวกับ perspective ได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายนอกเหนือจากการถ่ายรูปสถาปัตยกรรม และยังได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆที่จะทำให้ตกแต่งภาพได้ดีขึ้น

Screen Shot 2020-06-22 at 16.56.01 (2).p

GET READY

PENCIL ERASER and RULER

COMPUTER with ADOBE PHOTOSHOP and LIGHTROOM CLASSIC

DSLR or MIRRORLESS CAMERA with WIDE ANGLE LENS

ในการเรียนการสอน จำเป็นต้องมีดินสอ ยางลบ และไม้บรรทัด สำหรับฝึกหัดลากเส้น Perspective (จำเป็น)

คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Lightroom Classic (สามารถใช้ Adobe Camera RAW แทนได้)

กล้อง DSLR หรือ MIRRORLESS พร้อมเลนส์มุมกว้าง (ไม่ควรเป็นเลนส์ฟิชอาย) และไม่จำเป็นต้องมีเลนส์ Perspective Control

หากมีขาตั้งกล้องจะช่วยให้การตั้งค่าทำได้ง่ายยิ่งขึ้น

NOTIFY ME WHEN CLASS IS READY

OR PRIVATE COURSE WITH MEMBER FROM 7-15 PEOPLE

คลาสเรียนพร้อมเปิดให้คุณได้เข้าเรียน เร็วๆ นี้ หากต้องการให้เราแจ้งคุณเมื่อคลาสพร้อม สามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างไว้ได้ หรือหากคุณมีกลุ่มคนที่พร้อมเรียนจำนวน 7 ท่านขึ้นไปและไม่เกิน 15 ท่าน สามารถติดต่อเราเพื่อจัดคอร์สส่วนตัวได้ทันทีครับ

arrow&v